Actueel

Top 5 Prinsjesdag 2021

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de vijf belangrijkste voor u op een rij.

Lees meer

Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen

U kunt voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021.

Lees meer

Prinsjesdag 2021: wat weten we al?

Nog even en het is weer Prinsjesdag en dan weten we onder meer wat er op belastinggebied in 2022 gaat veranderen. Maar wat is al uitgelekt of was al eerder bekend? Een paar belangrijke punten op een rij.

Lees meer

Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR

Vanwege de coronacrisis bestonden in 2020 al ruimere mogelijkheden om werknemers onbelast een vergoeding of verstrekking te geven. Voor het jaar 2021 gelden dezelfde verruimingen. Maak hiervan in 2021 nog gebruik.

Lees meer

Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen

De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, worden definitief per 1 oktober aanstaande beëindigd.

Lees meer

Een update van de TVL

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege de coronacrisis een lagere omzet van minstens 30% realiseren. Groen licht voor TVL Q3 op 31 augustus.

Lees meer

Concurrentiebeding bij overname? Vergeet het niet!

Bij een bedrijfsovername zal de koper willen vermijden dat de verkoper onmiddellijk gaat concurreren met de verkochte onderneming. Denk bij het sluiten van een koopovereenkomst daarom altijd aan het overeenkomen van een concurrentiebeding.

Lees meer

Loket NOW gaat per 26 juli open

Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV treft u dan het aanvraagformulier aan dat tot en met 30 september kan worden ingediend.

Lees meer

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

Als u zaken aan uw personeel vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is dit in de regel belast. Maar niet altijd en daarbij kan het verschil maken of u een zaak vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Maar wat is het onderscheid?

Lees meer

Familiebedrijven & een nieuwe zomer

Deze week is de nieuwe Zeeland Business bij 5000 ondernemers op de mat gevallen.

Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021 van start!

Ondernemers kunnen TVL Q2 2021 aanvragen van 25 juni 2021 08:00 uur tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur.

Lees meer

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Lees meer

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

Lees meer

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor het derde kwartaal van 2021 aan te passen. Dat gebeurt door de invoering van een omzetverliesplafond.

Lees meer

Attentie! Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli.

Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken.

Lees meer

Weest alert op het vissen naar persoonlijke gegevens.

Normaal gesproken zijn we waakzaam op vreemde e-mails en verzoeken via telefoon. Juist nu we grotendeels thuis zijn en bijna alles digitaal regelen, hebben internetcriminelen vrij spel met een heel groot speelveld.

Lees meer

Eindelijk van start: TVL voor startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL.

Lees meer

Jubileum van 25 jaar in dienst bij WEA Zeeland

Feest vandaag binnen WEA Zeeland! Onze collega Marc van Leeuwen is 25 jaar in dienst en die mijlpaal laten we niet ongemerkt voorbij gaan! Marc is onze specialist op het gebied van de fiscale aspecten rond de aanschaf van een recreatiewoning.

Lees meer

Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door

Heeft u vorig jaar voor de periode juni-september TVL aangevraagd en gekregen, dan moet u vóór 1 juni 2021 uw definitieve omzetverlies doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd

Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2021 wordt het verhoogd naar € 1701,00 bruto per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren dat de fulltime werk

Lees meer

Vergeet niet uw werknemer tijdig te informeren over opname van vakantiedagen.

Het is belangrijk dat de werkgever zijn werknemer tijdig informeert over de vervaldatum van de wettelijke vakantiedagen. Waarom? Als dit niet gebeurd dan komen deze vakantiedagen niet te vervallen per 1 juli 2021 en blijven ze staan.

Lees meer

Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Heeft u als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet u vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

Lees meer

Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20% kunnen vanaf 6 mei bij het UWV een aanvraag indienen voor nieuwe NOW-steun. Deze steun heeft betrekking op de maanden april tot en met juni 2021.

Lees meer

Koningsdag 2021

Ons kantoor is gesloten. Maak er een mooie dag van op 27 april!

Lees meer

Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag

Als u verwacht dat u over het jaar 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet betalen of moet bijbetalen, bent u misschien ook belastingrente verschuldigd. U kunt dit voorkomen door op tijd uw aangifte in te dienen.

Lees meer

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. Een van de regels die verandert, is de heffing van btw op afstandsverkopen.

Lees meer

Belastingvrij fit blijven met personal coach?

Corona en de opdracht om zoveel mogelijk thuis te werken, zijn voor sommigen niet bevorderlijk voor de conditie. Om die op peil te houden kan een personal coach worden ingeschakeld. Zijn die kosten voor zo’n coach belastingvrij te vergoeden?

Lees meer

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Als u in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), heeft u van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Controleer deze goed, want fouten kunt u tot en met 1 mei wijzigen.

Lees meer

Advieswijzer Voordelen Loonkosten 2021

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Lees meer

Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur.

Lees meer

Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?

Vanwege corona werkt Nederland zoveel mogelijk thuis. Maar kunt u als werkgever uw personeel hiervoor ook een onbelaste vergoeding geven? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Lees meer

Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemers.

De eerste verzoeken ter vaststelling van het omzetverlies over het vierde kwartaal (oktober t/m december) van 2020 zijn verstuurd naar ondernemers. Ondernemers ontvangen deze verzoeken per e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer

Belastingheffing bij partner van ondernemer met Tozo

Ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering ontvingen en een partner hebben, kunnen bij de aangifte over 2020 geconfronteerd worden met een belastingheffing bij die partner.

Lees meer

Extra opletten bij belastingaangifte 2020

Vanaf 1 maart kunnen ondernemers en particulieren weer aangifte doen voor het jaar 2020. Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar extra op te letten. Wat zijn specifieke aandachtspunten?

Lees meer

TVL in tweede kwartaal naar 100%, TONK verruimd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal (april t/m juni) van dit jaar gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. Ook komt er meer geld vrij voor inkomensondersteuning via de TONK.

Lees meer

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden.

Lees meer

Belangrijke datums voor de NOW aanvragen!

Werkgevers met een omzetdaling vanwege corona kunnen nog tot en met 14 maart 2021 NOW aanvragen voor de maanden januari t/m maart. Vanaf 15 maart kan de definitieve aanvraag ingediend worden voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020).

Lees meer

Vraag op tijd subsidie SLIM aan

De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden.

Lees meer

Meer tijd aanvraag definitieve berekening NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd.

Lees meer

Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

Hebt u ook de brief van de Kamer van Koophandel ontvangen? Weet u of u zich moet registreren of zoekt u meer informatie over wat het UBO-register inhoudt? En voor wie is het allemaal toegankelijk?

Lees meer

De digitale deuren gaan weer open!

Omzetverlies door de coronamaatregelen? En heeft u moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Kunt u de loonkosten nog opbrengen?

Lees meer

Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari

De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen.

Lees meer

Advieswijzer Werkkostenregeling 2021

Voor 1 maart vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2020 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt?

Lees meer

Vanaf 1 februari Tozo met terugwerkende kracht aanvragen

Vanaf 1 februari is het mogelijk om inkomensondersteuning via de Tozo met terugwerkende kracht aan te vragen. De terugwerkende kracht geldt tot de voorafgaande maand januari.

Lees meer

Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin

Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona en kunnen onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor in opdracht van het bedrijf uitgevoerde testen. Als personeel in aanmerking komt voor het coronavaccin, kunnen werkgevers ook

Lees meer

FAQ coronamaatregelen

We hebben de meest gestelde vragen gebundeld en geplaatst op onze website. Dit werken we wekelijks bij naar de actuele status.

Lees meer

Laatste btw-aangifte van 2020

De periode om de laatste btw-aangifte van 2020 in te dienen is weer aangebroken. Tijd om in uw administratie te duiken om alles in een overzicht te krijgen.

Lees meer

Samen maken we net dat verschil, zeker nu!

In afwachting van wat er vanavond gemeld gaat worden in de persconferentie, gaan wij ondertussen volle koers vooruit om u te kunnen voorzien van actuele informatie en advies.

Lees meer

Start van 2021 is vooruit kijken!

Nu dat de feestdagen weer voorbij zijn, is het weer tijd om vooruit te kijken naar het jaar 2021 wat voor ons ligt. De komende tijd zijn we nog steeds beperkt door corona, maar we zijn er voor u om de schouders eronder te zetten.

Lees meer

Kerstwens van WEA Zeeland

Pas op elkaar en maak er warme, gezellige dagen van.

Lees meer

Steunloket NOW weer open tot 27 december 2020

Vanwege de nieuwe lockdown door het coronavirus kunnen werkgevers langer de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling aanvragen. Aanvragen zou oorspronkelijk tot 13 december 2020 mogelijk zijn, maar dit is verlengd t/m 27 december 2020

Lees meer

Einde jaar? Gebruik de werkkostenregeling optimaal

Tip: Als werkgever kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren via de werkkostenregeling (WKR). Deze regeling is dit jaar extra verruimd en het loont de moeite deze maximaal te benutten.

Lees meer

Corona 'bijzondere omstandigheid' voor HIR

De huidige coronacrisis zal doorgaans worden aangemerkt als een ‘bijzondere omstandigheid’ voor de herinvesteringsreserve (HIR). Dit betekent dat de HIR vanwege de coronacrisis niet uiterlijk in het derde jaar na de vorming ervan verplich

Lees meer

Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de overdrachtsbelasting wordt uitgebreid met een verplichte verklaring. Via deze verklaring wordt duidelijk dat recht bestaat op de vrijstelling of op het verlaagde tarief.

Lees meer

Kerstman spelen vanuit uw eigen bv?

Heeft u een bv, dan kunt u overwegen om nog dit jaar dividend uit te keren. Dit jaar, in 2020, betaalt u namelijk 26,25% belasting in box 2, terwijl deze in 2021 oploopt naar 26,9%. Het loont om te kijken of dit voor u als dga interessant is.

Lees meer