MVO

WEA Zeeland staat midden in de maatschappij. Als financieel adviseur van vele bedrijven in de Zeeuwse samenleving maar ook door zelf maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij dragen graag ons steentje bij aan een betere maatschappij en leggen hierbij primair de focus op Zeeland. MVO geven wij onder meer inhoud door scholen, fairtrade-organisaties en lokale initiatieven te ondersteunen. Met geld, kennis of persoonlijke inzet. Net ietsje meer aandacht voor de wereld om ons heen, ook daarin maken wij het verschil! 

Hogeschool Zeeland

Hogeschool Zeeland

Jonge mensen laten leren. Dat kan op vele manieren. WEA Zeeland kiest voor een vorm die dicht bij het eigen bedrijf blijft. Als financieel begeleider van verschillende studentbedrijven aan de Hogeschool Zeeland. Hier leren studenten met een eigen studentbedrijf ondernemen in de praktijk. Wat succesvol is en wat niet. We delen onze financiële kennis, zodat jonge mensen zich ontwikkelen. Dat maakt werken mooi.

Lionsclub Middelburg

Lionsclub Middelburg

Lionsclub Middelburg is op 15 maart 2004 opgericht en heeft haar Charter op 5 juni 2004 in ontvangst mogen nemen.

Lionsclub Middelburg is een 'gemengde' club bestaande uit circa 20 mannen en vrouwen die onder het motto 'WE SERVE' iets willen betekenen voor de samenleving. Hieraan wordt vorm gegeven door het organiseren van acties; zowel materieel (fondswervende activiteiten) als immaterieel (helpende handen).

Sinds de oprichting van de club zijn diverse projecten opgestart en heeft de club, naast het bieden van directe hulp, een substantieel bedrag aan goede doelen kunnen schenken.

Meer info: 
https://middelburg.lions.nl

Stichting De Hond Kan De Was Doen

Stichting De Hond Kan De Was Doen

Niets is meer vanzelfsprekend als je leeft met een beperking of langdurige ziekte. Je dagelijkse activiteiten vergen meer energie, meer tijd en meer hulp. Hele simpele dingen zijn ineens een groot probleem. Hoe ga je daarmee om en wat kun je doen om niet elke keer weer om hulp te hoeven vragen? Een assistentiehond kan op een hele mooie en praktische manier helpen! Dáár zetten wij ons voor in.

In Nederland leven alleen al 1,7 miljoenen mensen met een motorische beperking, 10% van hen is jonger dan 19 jaar. Dit besef maakt dat wij alle krachten willen bundelen om de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van volwassenen en kinderen met een beperking te ondersteunen! Helaas is er een wachtlijst voor hulphonden. Deze moet korter, vindt u ook niet? Laten we er dan samen voor gaan zorgen dat deze lijst inderdaad korter wordt.

Meer info: 
www.dehondkandewasdoen.nl 

Wereldwinkel Oostburg

Wereldwinkel Oostburg

Als financieel adviseur van ondernemend Zeeland weten wij hoe belangrijk ‘eerlijke handel’ is. Helaas is dat niet overal vanzelfsprekend. De Wereldwinkel maakt zich sterk voor de verkoop van fair-tradeproducten. Daarom ondersteunt WEA Zeeland al meer dan 15 jaar de Wereldwinkel in Oostburg. Met administratie, btw en jaarrekeningen. Zodat zij ongestoord aan hun doelstelling voor eerlijke handel kunnen blijven werken.

Volg Wereldwinkel Oostburg op Facebook

Aanvraag MVO-ondersteuning

Kunt u met uw project enige ondersteuning van WEA Zeeland gebruiken? Dien dan uw verzoek in via het formulier. Ons privacystatement heeft betrekking op de door u aan ons verstrekte gegevens. 

Wij hanteren de kerncriteria people, planet en profit bij de selectie: 

  • People: De Zeeuwse connectie is hierbij van belang (voor mensen in Zeeland of door mensen in Zeeland). Het doel beoogt een groep mensen te helpen en een beter perspectief te bieden. 

  • Planet: We hebben een planeet waar we op mogen leven, maar deze planeet moet wel een gezonde, veilige en prettige plek zijn voor alles en iedereen op aarde. Maatschappelijke initiatieven die zich hiervoor inzetten, daar lopen wij warm voor. 

  • Profit: de eventueel gerealiseerde ‘profit’ dient ten goede te komen aan het doel van het project. Zonder winstoogmerk dus.