Procedure klachtenregeling

Klachtenregeling procedure

Procedure klachtenregeling

Nauwgezet, respectvol en foutloos werken, met achting voor de geldende relevante wetgeving, de belangen van onze cliënten en een correcte omgangsvorm, zijn essentiële waarden binnen onze werkzaamheden en derhalve onlosmakelijk verankerd in onze bedrijfsvoering en -cultuur. Wij zullen er altijd naar streven om onze cliënten op correcte en de best denkbare wijze te voorzien van de juiste informatie en/of adviezen. 

Indien er een probleem of klacht ontstaat, dan nemen wij dat daarom ook zeer serieus. Heeft u, als cliënt van WEA Zeeland, een klacht, ten aanzien van onze dienstverlening en/of het handelen van een medewerker van WEA Zeeland jegens u en/of uw belangen, dan vragen wij u om deze klacht met ons te delen. Uw klacht wordt door ons zeer zorgvuldig en met respect behandeld. 

In onze procedure klachtenregeling leest u op welke manier u een klacht bij ons kunt indienen en hoe wij uw klacht zullen behandelen.