Samenstellen Jaarrekening

Door de cijfers heenkijken

Samenstellen Jaarrekening

Een jaarrekening vormt een nauwkeurige en, bij bepaalde rechtsvormen, openbare weergave van uw bedrijfsmatige prestaties op financieel gebied. Van belang voor instanties als banken, aandeelhouders, investeerders en belastingdienst, maar ook voor uzelf! De jaarrekening geeft namelijk ook een blik op uw toekomst en uw mogelijkheden aldaar!

Bepaalde rechtsvormen hebben een verplichting bij het opstellen en deponeren van een jaarrekening en bij grotere bedrijven geldt ook de verplichting om deze te laten goedkeuren door een accountant.

Wezenlijke onderdelen van een jaarrekening zijn de balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op genoemde onderdelen.

Enerzijds geeft een jaarrekening duidelijkheid, maar bij aandachtige bestudering kunnen ook vele vragen opduiken. En dat is goed, want juist deze vragen geven ons een blik op uw toekomst. Hoe heeft uw bedrijf dit jaar gepresteerd, was dit boven of onder verwachting, waar zit hem dat dan precies in, waar staan we in de markt ten opzichte van onze concurrenten, blijven we deze koers volgen of slaan we een andere richting in.

Onze adviseurs zorgen voor een nauwkeurige samenstelling van uw jaarrekening, maar zullen ook altijd zorgdragen voor de juiste vragen en antwoorden. Op deze manier, door net dat stapje extra te zetten, dragen we bij aan de groei en ontwikkeling van uw onderneming. 

Iets meer doen met uw jaarrekening, dat maakt het verschil! 

Zullen we eens praten over uw jaarrekening?

Benieuwd wat onze specialisten voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met Uw specialist (Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren op 0117 45 29 59) of vul het formulier in voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Uw specialist