Jaco de BatJaco de Bat

Adviseren: balans tussen zakelijk en menselijk

Veel mensen denken dat een accountant zich alleen bezighoudt met cijfers, maar dit is eigenlijk maar een deel, alhoewel niet onbelangrijk deel, van ons werk. Adviseren van ondernemers neemt het merendeel van de werkzaamheden in beslag.

Adviseren: balans tussen zakelijk en menselijk

Veel mensen denken dat een accountant zich alleen bezighoudt met cijfers, maar dit is eigenlijk maar een deel, alhoewel niet onbelangrijk deel, van ons werk. Adviseren van ondernemers neemt het merendeel van de werkzaamheden in beslag. Maar hoe vind je daarin de balans tussen zakelijk en menselijk en haal je uit de som van deze delen een meerwaarde?
 

Achter elke ondernemer schuilt een mens van vlees en bloed. Een mens met twijfels, emoties, onzekerheden, slapeloze nachten, maar ook een mens met dromen, ambities, inzet en passie. Wij, als accountants, adviseren ondernemers over onder meer investeringen, fiscale zaken, ondernemingskansen, richting, personeelszaken en ga zo maar door. Feitelijk zijn we klankbord, sparringpartner en coach. 

Veel ondernemers benutten onze kennis en kunde door ons structureel bij hun onderneming en het ondernemen te betrekken. Dat draagt zorg voor resultaat- en doelgericht ondernemen en opent een scala aan mogelijkheden. Het geeft ook antwoorden op vele complexe vraagstukken, vaak zelfs op vragen die zich nog niet hadden aangediend. Daarnaast kunnen we beter monitoren en eventueel tijdig bijsturen. Maar gaandeweg onze betrokkenheid ontstaat er nog iets bijzonders: we leren de ondernemer, en de mens hierachter, ook steeds beter kennen! 

Naast de vertrouwensband die hierdoor ontstaat is het voor een adviseur ook zeer waardevol om iets meer te weten over de mens achter de ondernemer. Vaak is juist de combinatie van persoonlijke gebeurtenissen en het maken van zakelijke beslissingen de reden voor een bepaald gedrag of keuze. Goed om de ondernemer hierin te kunnen ondersteunen. Het voorkomt ook dat we een advies geven wat tegen het gevoel van de ondernemer ingaat of waar men even niets mee kan.

Een voorbeeld uit de praktijk is dat ik met een ondernemer om tafel zat om de voortgang en de resultaten te bespreken. Op enig moment viel het me op dat hij zich anders gedroeg dan normaal het geval was. Hij was afwezig en zat duidelijk met z’n gedachten ergens anders. Ik besloot om uit mijn professionele rol te stappen en te vragen wat er met hem aan de hand is. Na enig doorvragen kwam het hoge woord eruit: er hing een scheiding in de lucht.

Er schoten allerlei gedachten door mijn hoofd. Gehuwd in gemeenschap van goederen, het bedrijf, het opgebouwde vermogen, het feit dat de ondernemer waarschijnlijk even niet in staat is om de focus op het ondernemer- en werkgeverschap te houden en ga zo maar door. Dit soort kwesties kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit van een onderneming, maar zijn in een vroegtijdig stadium over het algemeen zakelijk en juridisch wel goed op te vangen. 

Maar voordat ik de zakelijke consequenties wilde bespreken vond ik het belangrijker om eerst het menselijke pad te bewandelen. We hadden een fijn gesprek waarin mij duidelijk werd dat beide echtgenoten uit elkaar gegroeid waren. Een valkuil waarin veel ondernemers terecht komen: men is druk bezig met het bedrijf en ‘vergeet’ dat er ook een thuisfront is dat aandacht nodig heeft. De knop ‘zakelijk’ blijft ook thuis aanstaan, en dan is vroeg of laat de maat vol.

Mijn advies aan de bewuste ondernemer was dan ook om goed bij zichzelf te rade te gaan en daarna met zijn echtgenote te praten. Leren van fouten, door het stof gaan en jezelf kwetsbaar opstellen is niet alleen voor ondernemers van belang, het is voor mensen van belang.

Uiteindelijk hebben we zakelijk een situatie gecreëerd waarin de ondernemer meer afstand tot zijn bedrijf kon nemen door taken en verantwoordelijkheden te verdelen over het management en diverse medewerkers. De bewuste ondernemer en zijn echtgenote zijn gelukkig weer nader tot elkaar gekomen en de scheiding is afgewend. Hij kon, samen met zijn gezin, het menszijn weer bovenaan zetten wat hem zienderogen goed deed. 

Zakelijk gezien waren er ook voordelen. Omdat er meer betrokkenheid gevraagd en vertrouwen geschonken werd aan het management en werknemers verbeterde het zakelijke resultaat. Er ontstonden prachtige nieuwe impulsen in het bedrijf. Doordat de eigenaar meer afstand had genomen kon hij ook op een andere manier naar zijn bedrijf kijken, wat de kwaliteit zeker ten goede kwam. De door nood ontstane situatie kende uiteindelijk dus alleen maar winnaars. 

Het belang van de balans tussen zakelijk en menselijk adviseren is hiermee wel onderstreept. De menselijke waarden moeten altijd het uitgangspunt vormen, want zonder deze waarden is de kans heel groot dat een ondernemer alles op het spel zet.