Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opent dinsdag 21 maart het loket voor de mkb-regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Mkb-ondernemers, van wie de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de omzet, kunnen tot 2 oktober 2023 compensatie aanvragen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten.

Let op! Nu de energieprijs lager ligt, lopen mkb-ondernemers het risico om achteraf het voorschot terug te moeten betalen. Dat is ongewenst. Om dat risico voor ondernemers te verkleinen wordt het voorschotpercentage nu aangepast van 50% naar 35%.

De TEK kan, met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorschot naar 35% vanwege dalende energieprijzen

De hoogte van de tegemoetkoming die energie-intensieve mkb-ondernemers ontvangen is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023. De berekening van het voorschot is gebaseerd op de al vastgestelde maximumprijzen voor gas en elektriciteit. Recente schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van de energieprijzen laten een aanzienlijke daling van de energieprijzen voor 2023 zien, veel meer dan in november 2022 werd verwacht. Dat betekent dat de gemiddelde energieprijzen voor dit jaar aanzienlijk onder de maximumprijzen liggen die voor de TEK-regeling worden gebruikt.

Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen een percentage van het verschil tussen drempelprijs (het minimale deel dat bedrijven zelf betalen) en de maximumprijs.

De definitieve goedkeuring van de Europese Commissie wordt binnenkort verwacht. Nadat deze is ontvangen en er een positief besluit is genomen over de aanvraag van ondernemers, krijgen zij binnen twee weken een voorschot. Nu de energieprijs lager ligt, lopen mkb-ondernemers het risico om achteraf het voorschot terug te moeten betalen. Dat is ongewenst. Om het risico voor ondernemers te verkleinen wordt het voorschotpercentage nu aangepast van 50% naar 35%. Met dit percentage worden ondernemers op korte termijn voldoende gecompenseerd, waarbij het risico wordt beperkt dat mkb-ondernemers te weinig compensatie hebben ontvangen als blijkt dat de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen.

Informatie voor ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website rvo.nl kunnen aanvragen worden gedaan en is meer informatie te vinden over de regeling. Op 14 maart hielden de RVO en het ministerie van EZK een webinar over de TEK. Daarbij kwamen onder meer de belangrijkste voorwaarden en het aanvraagproces langs. Terugkijken van het webinar kan op elk moment.

Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket. Op de genoemde websites is ook meer informatie te vinden over de subsidies en regelingen waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen en energie kunnen besparen.

Aanvragen

U kunt de TEK aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Aanvragen kan alleen digitaal en moet met behulp van eHerkenning niveau eH3. Zzp’ers en eenmanszaken kunnen echter ook DigiD gebruiken.

Heeft u vragen, hulp of advies nodig of u in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.