Vraag uiterlijk 8 april accijns op brandstofvoorraad terug

Heeft uw bedrijf brandstof opgeslagen die wordt gebruikt voor commerciële doeleinden? Goed nieuws!

Accijnsverlaging

Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen met respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent, 4,1 cent en 4,1 cent per liter. Dit als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Deze accijnsverlaging geldt tot 1 januari 2023. Dit verschil in prijs kan worden teruggevraagd.

Wie kunnen accijnsteruggaaf aanvragen?

Alleen bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor:

 • Brandstof die het bedrijf op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad heeft. 
 • Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. 
 • De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo'n opslagplaats.

De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals:

 • tankstations
 • transportbedrijven
 • loon- en grondverzetbedrijven
 • glastuinbouwbedrijven
 • landbouwbedrijven
 • hoveniersbedrijven

Let op! Particulieren kunnen geen accijnzen terugvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor teruggaaf?

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022, liefst eerder i.v.m. drukte, een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.
Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

 • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
 • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
 •  de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk
 •  aantonen dat de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Alleen een inkoopfactuur is niet voldoende.
 • Het Handboek accijns paragraaf 2.7.3 stelt: “Verklaring van de leverancier. Als de leverancier een verklaring geeft dat hij de accijns over die goederen aan de Douane heeft betaald, kan de Douane dat zien als voldoende bewijs. De Douane kan dit controleren bij de leverancier.” 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u hierover contact opnemen met uw WEA Zeeland adviseur.