Belangrijke datums TVL Q1 2022 en TVL Q2 2021

TVL Q1 2022 (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vanaf 28 februari 9.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend.

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100% compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers.

Let op! De deadline voor de aanvraag is 31 maart 2022 17.00 uur. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden afgewezen.

Referentieperiode

De omzetdaling kan worden vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 of van 2020. De ondernemer mag kiezen voor de gunstigste optie.

Maxima

De TVL kent ook maxima voor wat betreft de omvang van de steun. Voor mkb-bedrijven bedraagt dit maximum € 550.000, voor grote bedrijven € 600.000. Een onderneming of groep verbonden ondernemingen kan maximaal € 2.300.000 aan TVL ontvangen gedurende de hele coronaperiode.

Verruiming referentieperiode bij zwangerschap

Verder is bekendgemaakt dat er definitief een verruimde referentieperiode komt voor ondernemers die minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof waren in beide referentiekwartalen van de TVL voor het vierde kwartaal van 2021. Deze groep ondernemers kan het derde kwartaal van 2020 gebruiken als alternatieve referentieperiode. De verminderde omzet als gevolg van de zwangerschap, heeft dan geen negatief effect meer op de TVL.

Om in aanmerking te komen voor TVL voor het vierde kwartaal van 2021 moet een onderneming normaal gesproken minimaal 20% omzetverlies hebben in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Voor ondernemers die minimaal drie weken zwangerschapsverlof hadden in beide referentiekwartalen, geldt nu deze uitzondering.

Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 2021 in

De omzetdaling voor het tweede kwartaal van 2021 diende minimaal 30% te zijn.

Voorschot

Als u de TVL aanvraagt, ontvangt u eerst een voorschot. Dit is gebaseerd op uw schatting van de omzetdaling. Blijkt de werkelijke omzetdaling af te wijken, dan wordt dit gecorrigeerd bij de definitieve toekenning van de TVL.

Stuur bewijs mee

Stuur bij uw vaststellingsverzoek het bewijs van uw omzet mee. Dit kunnen bijvoorbeeld de btw-aangiftes van de betreffende subsidieperiode zijn. De uitbetaling van de TVL verloopt dan sneller.

Deadline 8 maart

U kunt uw vaststellingsverzoek voor het tweede kwartaal van 2021, dus april tot en met juni, indienen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) tot 8 maart 2022 23.59 uur. Vergeet dit niet, want als u geen vaststellingsverzoek indient, moet u de ontvangen TVL over dit kwartaal weer terugbetalen.

Let op! Bij een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moet u ook gelijk een accountantsproduct meesturen bij het indienen van de vaststelling.