Top 5 Prinsjesdag 2021

1. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd

De overheid stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ondernemingen mogen een percentage van de investeringskosten van dergelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Men hoeft dan minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.

Per 1 januari 2022 worden deze percentages verhoogd zodat de aftrek hoger kan worden. De MIA kent nu drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze percentages verhoogd naar 27%, 36% en 45%.

Tip! Overweeg uw milieuvriendelijke investeringen uit te stellen tot 2022! Welk percentage van toepassing is en aan welke voorwaarden moet worden voldaan staat op de Milieulijst van RVO. Vraag uw adviseur van WEA Zeeland naar de mogelijkheden.

2. Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2

Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag onbelast uitkeren. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon onder bepaalde voorwaarden al een onbelaste vergoeding worden gegeven. De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer blijft bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. Let op! U mag de werknemers geen onbelaste reiskostenvergoeding geven op de dag dat zij thuiswerken.

Tip! Maak afspraken met uw werknemer voor de verhouding thuiswerk en kantoorwerk per een bepaalde periode (per week, maand, kwartaal of jaar). Neem contact op met uw adviseur van WEA Zeeland om dit nader af te stemmen.

3. Beperkingen in de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

In de belastingplannen zijn twee voorstellen opgenomen met betrekking tot de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK): 

  • Het kabinet stelt voor vanaf 1 januari 2022 de maximale IACK met € 318 per jaar te verlagen (IACK bedraagt in 2022 maximaal € 2.534 en in 2021 maximaal € 2.815). 
  • Buitenlands belastingplichtigen met een partner komen in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), terwijl dat niet altijd de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen met een niet-werkende echtgenoot en een kind onder de 12 jaar. Het kabinet wil de IACK-toekenning bij buitenlandse belastingplichtigen per 1 januari 2022 wijzigen door de uitzondering op het begrip fiscaal partner niet te laten gelden voor de IACK.

4. Bevordering aanschaf emissievrije auto

De overheid wil de aanschaf van emissievrije auto’s (EV) blijven bevorderen, maar wegens de hogere kosten hiervan dan vooraf verwacht gaan ze deze bevordering versoberen.

Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke auto wordt afgebouwd zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2022 is de korting 6% en daarmee komt de bijtelling op 16% (normaal tarief is 22%). In 2021 is de korting nog 10%, zodat de bijtelling voor dergelijke auto’s op 12% komt.

De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s geldt, wordt verlaagd. In 2022 wordt dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000. In 2021 is dit nog € 40.000.

  • Tip! Schaf een emissievrije auto nog aan in 2021. Neem contact op met uw adviseur van WEA Zeeland om de mogelijkheden te bespreken.

5. Aandelenopties voor werknemer wordt aantrekkelijker

Het wordt aantrekkelijker om werknemers in aandelenopties uit te betalen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld start-ups en scale-ups gemakkelijker talent aantrekken en wordt een stimulans gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijven in Nederland. 

Momenteel wordt belasting betaald over aandelenopties op het moment dat het verkregen optierecht wordt omgezet in aandelen. Het nadeel van dit heffingsmoment is dat werknemers (en de werkgever) direct belasting betalen, terwijl ze de aandelen niet altijd al mogen verkopen of voldoende geld hebben om de belasting te betalen.

Een werknemer kan vanaf 1 januari 2022 zelf kiezen wanneer belasting wordt geheven:

  • op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is, of:
  • op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (huidige regeling).

Meer weten over de miljoenennota?  Lees hier de Special van SRA

Heeft u vragen of advies nodig?  Neem contact op met uw adviseur van WEA Zeeland.