Vraag op tijd subsidie SLIM aan

De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden.

Aanvraagmomenten
Mkb-werkgevers kunnen dit jaar op twee momenten de SLIM-regeling aanvragen:

van 2 tot en met 31 maart 2021
van 1 tot en met 30 september 2021
De aanvraag kan gedaan worden via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Ook samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen en van grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie kunnen van 1 juni tot en met 30 juni 2021 een beroep doen op de SLIM-regeling.

Doel SLIM-regeling
De SLIM-regeling beoogt werkgevers te ondersteunen bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat het mogelijk is om, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, SLIM-subsidie aan te vragen voor:

  • Onderzoek binnen de onderneming om scholings- en opleidingsbehoeften van medewerkers inzichtelijk maken, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers en deze doornemen met elkaar. Je krijgt daarmee een beeld van hun wensen, ambities en vaardigheden.
  • Het ontwikkelen en implementeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen en hen daarbij te ondersteunen.
  • Een periode de mogelijkheid bieden voor praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan bij een erkend leerbedrijf.

Subsidieaanvraag
In de subsidieaanvraag wordt onder meer vermeld:

  • een beschrijving van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • de startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding van het initiatief en een planning van de te ondernemen activiteiten.

Advies nodig?  Neem dan contact op met onze HRM adviseur Marleen Quaak.