Visie

Visie

Ondernemen is, grofweg gesteld, jezelf enerzijds conformeren aan wat moet en anderzijds de ruimte vinden om buiten de kaders te treden. Want buiten de kaders, daar maakt een onderneming pas écht het verschil. Iets wat al bestaat op een betere manier doen of iets doen wat nog niemand had bedacht en waar de markt enthousiast op reageert!

WEA Zeeland is steun en toeverlaat van ondernemers die er dagelijks op gespitst zijn om het verschil te maken, nu en straks! Ondernemers die zich permanent uitgedaagd voelen door hun eigen gedachten en ideeën en die vervolgens de markt uitdagen, de boel opschudden en op de kop zetten.

WEA Zeeland helpt om te borgen wat geborgd moet worden, binnen de kaders, en zet zich daarnaast volop in om de ruimte te creëren waarbinnen de ondernemer kan excelleren, buiten de kaders. Als vertrouwenspersoon, geweten, stimulator, helper en visionair. Een rol die ons uitstekend ligt, passend bij onze Zeeuwse waarden met wereldse blik.

Om dit alles te bewerkstelligen vinden wij het belangrijk om adequaat gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, maar tegelijk realiseren we ons dat deze tools niets voorstellen zonder de slimste en meest kundige adviseurs, die verder kunnen en willen kijken dan punten en komma’s.