KOR toepassen vanaf 2022?

Ondernemers die vanaf 1 januari 2022 de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW willen toepassen, moeten zich daarvoor uiterlijk 2 december aanmelden bij de Belastingdienst. Per 1 januari 2020 is de oude KOR vervangen door de OVOB omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting.

Voor wie?

  • De regeling is gekoppeld aan de omzet van een ondernemer. Ondernemingen die in een jaar minder dan € 20.000 omzet draaien kunnen gebruikmaken van de KOR.
  • Bv’s, stichtingen en verenigingen kunnen ook een beroep doen op de KOR. De oude KOR was alleen voor natuurlijke personen.
  • Kiest een ondernemer voor de regeling dan geldt deze keuze voor voor drie jaar.
  • Stapt een ondernemer uit de regeling, dan mag hij ook drie jaar niet meer deelnemen.
  • Aanmelden voor de KOR moet altijd vier weken voor de start van het belastingtijdvak. Ondernemers die vanaf 1 januari 2022 willen meedoen moeten dus uiterlijk 2 december 2021 een aanmeldformulier inleveren bij de Belastingdienst.


Weeg de voor- en nadelen van de regeling echter goed af! 

  • Check  de voorwaarden van de KOR om af te wegen of deelname eraan wel voordelig is.
  • Let vooral op in deze coronacrisistijd. Het kan zomaar gebeuren dat de omzet onder de  € 20.000 is gebleven betreft dit jaar,maar als het een beetje meezit er volgend jaar misschien weer wél door die grens heen wordt gegaan. Zodra dat gebeurt, moeten ondernemers weer BTW gaan berekenen en een BTW-administratie gaan bijhouden. Daarbij mogen ze dan drie jaar geen gebruik meer maken van de KOR.
  • Voor bijvoorbeeld ondernemers die jaarlijks BTW terugkrijgen of veel investeringen voor volgend jaar op de planning hebben staan is over het algemeen onvoordelig om voor de KOR te kiezen. Maar voor ondernemers die juist jaarlijks BTW moeten betalen of leveren aan consumenten kan de regeling vaak wel gunstig uitpakken.

Neem contact op met uw contactpersoon van WEA Zeeland om alle voor- en nadelen samen af wegen.