Een update van de TVL

TVL Q3 2021 loket opent eind augustus

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus 8:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. De regeling staat 8 weken open tot 26 oktober 17:00 uur. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is € 1.500.

De regels van TVL Q3 zijn bijna gelijk aan TVL Q2:

Ondernemers kunnen – net als bij Q2 2021 - kiezen tussen twee referentieperioden. Aanvullend geldt:

  • Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het 3e kwartaal ontvangen.
  • Grote ondernemingen kunnen maximaal € 600.000 ontvangen voor het 3e kwartaal. In Q2 was dit eenmalig € 1,2 miljoen. Deze aanpassing is het enige verschil met Q2.
  • Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister van KVK kunnen ook TVL Q3 aanvragen.
  • Voor de land- en tuinbouwsector blijft de opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen. Deze opslag van 21% tellen we bij het percentage vaste lasten en komt bovenop de TVL-subsidie, met een totaal maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode.

Voorwaarden RVO

Let op: De deadline voor de vaststelling van TVL Q4 2020 sluit op 1 september.

Technische problemen bij de vaststelling TVL

Bij het vaststellen van de TVL kunnen ondernemers technische problemen ondervinden bij het uploaden aanvullende gegevens.
Het RVO heeft op hun website een aantal oplossingen en tips op een rijtje gezet om dit te verhelpen.  In dit artikel van het RVO leest u hoe en waar u de oplossing kunt terugvinden.

Problemen

Bij het vaststellen van de aanvraag of wanneer ondernemers aanvullende gegevens willen doorgeven, kunnen technische problemen optreden. Volgens RVO kunnen die veelal eenvoudig worden opgelost, bijvoorbeeld door een andere browser te gebruiken. RVO adviseert voor de aanvraag Chrome te gebruiken.

Scrollen

Soms blijkt het niet mogelijk om in het formulier te scrollen. Soms is het al voldoende de pagina te verversen, maar RVO geeft ook andere oplossingen voor dit probleem.

Nog niet klaar maar taak verdwenen

Ook komt het voor dat ondernemers nog niet klaar zijn met hun aanvraag maar dat de taak verdwenen is. Bijvoorbeeld als men tijdens het indienen van de vaststelling de browser sluit of als deze vastloopt. Dan is de taak tijdelijk niet meer beschikbaar en wordt tijdelijk vergrendeld. Na een uur moet de taak weer beschikbaar zijn.

Meer info en mogelijkheden om technische problemen op te lossen, treft u aan op rvo.nl.

Komt u er niet uit of heeft u vragen over TVL Q3 dan helpen wij u graag.