Eindelijk van start: TVL voor startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De regeling is er voor startende ondernemingen in het MKB en voor ZZP-ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort. 

Om voor de startersregeling TVL in aanmerking te komen moet een ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Gestart tussen 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020
  • Onderneming heeft een SBI-code en is gevestigd in Nederland, maar niet op het huisadres. Enkele uitzonderingen daargelaten (o.a. chauffeurs, rij instructeurs, markthandel, kermisattracties en sommige horecagelegenheden).
  • In het eerste kwartaal van 2021 30% aantoonbaar omzetverlies hebben geleden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Voor het tweede kwartaal geldt ook voor startende ondernemers de algemene TVL-regeling.
  • Andere voorwaarde voor de TVL voor startende ondernemers is een bedrag van ten minste € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal. Het subsidiepercentage bedraagt 85%. Het maximale subsidiebedrag voor het eerste kwartaal is € 124.999. Bij een subsidiebedrag vanaf € 25.000 is een verklaring van een deskundige nodig bij de aanvraag.
  • Indien er sprake is van verbondenheid of onderdeel van een andere onderneming en daarmee onderdeel van een bestaande groep, dan is er geen recht op deze subsidie;
  • Geen financiële instelling of overheidsbedrijf;
  • Niet failliet of uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Het aanvraagloket voor de TVL voor startende ondernemers is geopend van 31 mei 2021 om 09.00 uur tot 12 juli 2021 om 17.00 uur.

Heeft u vragen of advies nodig?  Neem dan contact met ons op.

Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er? Update 27 mei