Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

Het UBO-register is sinds 27 september 2020  van start gegaan. Vanaf die datum moeten organisaties hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) inschrijven in dit nieuwe register, dat wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel.  Welke gegevens kan men via het UBO-register opvragen en is dit voor iedereen gelijk?

Voor iedereen toegankelijk

Het UBO-register geeft inzicht in de belanghebbenden van een juridische entiteit zoals een dga van een bv. Gegevens van die belanghebbenden die door iedereen kunnen worden opgevraagd, zijn: de geboortemaand, het geboortejaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. Het economisch belang wordt uitgedrukt in bandbreedtes van bepaalde percentages. Er worden geen geldbedragen genoemd.

Extra gegevens

Autoriteiten met een geheimhoudingsverplichting, sommige meldingsplichtige instellingen voor de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), zoals banken en accountants, en de Financial Intelligence Unit Nederland (FUI-Nederland) kunnen extra gegevens opvragen. FIU-Nederland is de organisatie waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Welke extra gegevens?

Deze extra gegevens zijn de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het adres van de uiteindelijk belanghebbende. Daarnaast, indien van toepassing, het burgerservicenummer (BSN-nummer) of een buitenlands fiscaal identificatienummer plus informatie waaruit duidelijk wordt vanuit welk land het nummer is verstrekt.

Ook kunnen alleen deze instellingen een afschrift van documentatie op grond waarvan de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende is geverifieerd opvragen, zoals een kopie-paspoort en een afschrift van documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van dat belang wordt aangetoond.

Wat kunt u doen als u een brief heeft ontvangen?

Alleen de tekenbevoegde kan inloggen met de DigiD en een 1-centbetaling doen via Ideal om de digitale opgave te voltooien. Ter voorbereiding doorloopt u de volgende stappen:

Stap 1: Moet uw organisatie UBO-opgave doen?
Stap 2: Wie mag de UBO-registratie doen? (voorbeeld binnen een BV)
Stap 3: Wie zijn de UBO's van uw organisatie en wat hebt u nodig?
Stap 4: Benodigde informatie en documenten 
Stap 5: UBO-opgave doen

Meer informatie over het UBO-register, registreren en antwoorden op veel gestelde vragen kunt u vinden op: